Learn English Through Filipino – Language Passion

Basic Expressions, Words and Sentences Listen Audio Ito ang aking libro. This is my book. Ito ay ang aking mga libro. These are my books. Ito ang kanyang bag. This is his bag. Ito ang kanyang bag. This is her bag. Ito ang panulat ni Maria. This is Mary’s pen. Ito ay isang loro. It … Continue reading Learn English Through Filipino – Language Passion