Audio-Learn English through Czech

Learn English through Czech by listening to voice recording in American accent.

Czech-English

To je moje kniha. This is my book
To jsou mé knihy. These are my books
Tohle je jeho taška. This is his bag
Tohle je její taška. This is her bag
Tohle je Maryino pero. This is Mary’s pen
Je to papoušek. It is a parrot
Je to zelené. It is green
Je to jejich papoušek. It is their parrot
Je to Helenin papoušek. It is Helen’s parrot
Ann je studentka. Ann is a student
Sylheti jsem se naučil sám. I learned Sylheti myself
Sylheti jsme se naučili sami. We learned Sylheti ourselves
Sylheti se naučil sám. He learned Sylheti himself
Sylheti se naučila sama. She learned Sylheti herself
Sylheti se naučili sami. They learned Sylheti themselves
Něco se děje. Something is happening
Nic se neděje. Nothing is happening
Může jít jeden člověk. One person can go
Nikdo nemůže jít. No one can go
Všichni jdou. All are going
Někteří jdou. Some are going
Každý může jít. Each one may go
Každý může jít. Everyone may go
Jak se jmenuješ? What is your name
Jmenuji se Sandeep. My name is Sandeep
Jsem student. I am a student
Je velmi šťastný. He is very happy
Oni jsou šťastní. They are happy
Do školy jezdím autobusem. I go to school by bus
Já nejsem John. I am not John
Znám Johna. I know John
Doufám, že se ti to líbí. I hope you like it
Vzal si polovinu. He took half of it
Vážím si svých učitelů. I respect my teachers
nemám peníze. I don’t have money
Přál bych si mít velký dům. I wish I had a big house
Souhlasím s koupí tohoto vozu. I agree to buy this car
Děkuji. Thank you
Byli jste v Kerale? Have you been to Kerala?
Můžete mi říct o Kerale? Can you tell me about Kerala?
Líbil se vám výlet do Keraly? Did you like the trip to Kerala?
Po roce jsem se sem vrátil. I have come back here after an year.
odkud jsi šel? Where did you go from here?
Nejprve jsem jel do Bombaje. First I went to Mumbai
Pak jsem šel do Trivandrumu. Then I went to Trivandrum
Co jsi dělal v Bombaji? What did you do in Mumbai?
Kde jste zůstal v Bombaji? Where did you stay in Mumbai?
Zůstal jsem v Andheri. I stayed in Andheri
Měl jsi oběd? Have you had lunch?
Dáš mi pero? Will you give me a pen?
Můžete mi dát pero? Can you give me a pen?
Dal jsi mi pero? Have you given me a pen?
Dal jsi mi pero? Did you give me a pen?
Mám rád mango. I like mango
nemám ráda mango. I don’t like mango
Rád jím mango. I love to eat mango
Dostáváte nájem za tento dům? Are you getting rent for this house?
Mám nájem na tento měsíc. I have got rent for this month
Na jaký autobus čekáte? Which bus are you waiting for?
Je to stejná kniha? Is it the same book?
Počkejte prosím, až se vrátím. Please wait till I come back
Kde je George? Where is George?
Odešel do Kochi. He has gone to Kochi
Jak je Georgovi? How is George
má se dobře. He is well.
Co se stalo s Georgem? What happed to George?
Kolik vody potřebujete? How much water do you need?
Snědl jsem mango. I have eaten a mango
Ramu snědl mango. Ramu has eaten a mango
Ramu snědl mango. Ramu had eaten a mango
Ramu jedl mango. Ramu has been eating a mango
Ramu jedl mango. Ramu had been eating a mango
Ramu jedl mango. Ramu was eating a mango
Ramu bude jíst mango. Ramu will eat a mango
Ramu bude jíst mango. Ramu will be eating a mango
Jak se máte? How are you?
Jsem v pohodě. I am fine
Můžete se tam prosím posadit? Can you please sit there?
Jakou knihu hledáte? Which book are you looking for?
Kde je škola? Where is the school?
Není to moc daleko. It is not very far
Můžete odbočit doleva? Can you turn left?
Zahnete doprava? Will you turn right?
Musíte jít rovně. You have to go straight.
Koupil jsem si tuto knihu. I bought this book
vrátíš se později? Will you come back later?
Jiří má rád květiny. George likes flowers
Jedu do Německa. I am going to Germany.
Nebudu farmařit, protože jsem nemocný. I am not going to farm because I am ill.
Dorazí sem večer. They will reach here in the evening.
Čte příběh. He is reading the story.
Toto je jeho kniha. This is his book.
Vstáváte brzy ráno? Do you get up early in the morning?
Kolik je hodin? What time is it?
Odkud jsi? Where are you from?
Kde bydlíš? Where do you live?
Můžeš mi pomoci? Can you help me?
Mohu vám pomoci? Can I help you?
Kolik to bude stát? How much does it cost?
Rozumíš? Do you understand?
Mohl bys to říct znovu? Can you say that again?
Můžeš mluvit pomaleji? Can you speak slowly
Kde najdu hotel? Where can I find a hotel?
Ano Yes
Ne No
Možná Maybe
Vždy Always
Nikdy Never
Samozřejmě Of course
Žádný problém. No problem
nerozumím. I don’t understand.
Nevím. I don’t know.
Omlouvám se, neumím francouzsky. I’m sorry, I don’t speak French.
Ztratil jsem se. I’m lost
Moje francouzština je špatná. My French is bad.
Potřebuji letenku do New Yorku. I need a ticket to New York
Chci lístek. I want a ticket
Uvidíme se později. See you later.
Uvidíme se zítra. See you tomorrow.
Co se děje? What’s the matter
Co se děje? What’s happening?
Mám hlad. I’m hungry
Mám žízeň. I’m thirsty.
Mám lístek. I have a ticket.
Zapomněl jsem. I forgot.
Gratulujeme. Congratulations
Už musím jít. I must go now.
Pojďme. Let’s go
Velmi dobře. Very good
Dobrý Good
Špatný Bad
Není špatné. Not bad
Musím jít. I have to go.
Bydlím v Dillí I live in Delhi
je mi 40 let. I am 40 years old.
Omlouvám se. I’m sorry.
Kde je kočka? Where is the cat?
kde jsou kočky? Where are the cats ?
Tady je kočka. Here is the cat.
Tady jsou kočky. Here are the cats.
Je to tady. There it is.
Je tam strom. There is a tree.
Jsou tam stromy. There are trees.
Byl tam strom. There was a tree.
Byly tam stromy. There were trees.
Jak se to řekne francouzsky? How do you say it in French?
co to je What is that?
To je jedno. It doesn’t matter.
Jsem unavený. I’m tired
Je mi špatně. I’m sick
Mám hlad. I’m hungry
Mám žízeň. I’m thirsty
je mi to jedno. I don’t care.
neboj. Don’t worry!
Je to v pořádku. It’s alright.
Gratulujeme. Congratulations!
Miluji tě. I love you.
Co je nového? What’s new?
Nic moc. Not much.
Jak se máte? How are you?
Jak se jmenuješ? What’s your name ?
V kolik otvíráš? What time do you open?
Tady je moje kniha. Here is my book.
Mohl bys to poslat zítra? Could you send it tomorrow?
Kdy přijede autobus? When will the bus arrive?
Máte menší? Do you have a smaller one?
Máte větší? Do you have a bigger one?
Mohl bys mu prosím zavolat? Could you please call him?
Pomůžete mi odnést mou krabici? Could you help me carry my box?
Tohle jsou moje tašky. These are my bags.
Zavřete prosím okno. Please close the window.
Zastavte se prosím zde. Please stop here.
proč je to tak moc? Why is it so much?
Jsem z Německa. I am from Germany.
Kolik stojí pokoj? How much is the room?
Kolik je Vám let? How old are you ?
je mi 25 let. I’m 25 years old.
Ano, trochu mluvím. Yes, I speak a bit.
Ne, nemluvím francouzsky. No, I don’t speak French.
Jak se máš? How do you do ?
Mám se dobře, děkuji. I’m fine, thank you.
Uvidíme se později. See you later
Co to znamená? What does it mean?
Jsem z Německa. I’m from Germany
Prosím, dejte mi pero. Please give me a pen
Děkuji. Thank you
Promiňte. Excuse me
Jen jednu minutu. Just one minute
Kolik stojí letenka do Bombaje? How much is a ticket to Mumbai?
Kam jede tento vlak? Where does this train go?
Zastavuje tento autobus v Bombaji? Does this bus stop in Mumbai?
Kdy odjíždí autobus do Bombaje? When does the bus for Mumbai leave?
Kdy tento autobus dorazí do Bombaje? When will this bus arrive in Mumbai?
Jak se dostanu do Bombaje? How do I get to Mumbai ?
Můžete mi říct cestu do Bombaje? Can you tell me the way to Mumbai?
Odbočit vlevo. Turn left.
Odbočit vpravo. Turn right.
přímo vpřed. straight ahead
Máte nějaké volné pokoje? Do you have any rooms available?
Můžu se podívat do kuchyně? Can I look in the kitchen?
Mohu dostat trochu vody? May I have some water?
Ještě jednou, prosím. One more, please.
Vzali byste tento pokoj? Would you take this room?
Nemám zájem. I’m not interested.
Ok, vezmu si to. OK, I’ll take it.
Můžu dostat tašku? Can I have a bag?
Můžu použít tvůj telefon? Can I use your phone?
Kde pracuješ? What is your job?
Jak daleko je Bombaj? How far is Mumbai?
Mohl bys to napsat? Could you write this down?
co to je What is this?
Máte něco levnějšího? Do you have anything cheaper?
Máš rád čaj? Do you like tea?
Jaká je nejlepší kniha? Which is the best book?
nemám ráda kočky. I don’t like cats.
Chtěl bych jet do Dillí. I’d like to go to Delhi
Pomalu, prosím. More slowly, please
Co to děláš? What are you doing?
Mluvíš anglicky? Do you speak English?
Je tu někdo, kdo mluví anglicky? Is there someone here who speaks English?
Mluvím hindsky. I speak Hindi
Nemluvím hindsky. I don’t speak Hindi.
Neumím hindsky. I can’t speak Hindi
Mluvím trochu hindsky. I speak some Hindi.
já tomu nerozumím. I don’t understand.
Mluvte pomaleji. Speak more slowly
Přijít znovu. Come again.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *