Learn English Through Czech – Language Passion

Basic Expressions, Words and Sentences

Listen Audio

To je moje kniha.This is my book.
To jsou mé knihy.These are my books.
Tohle je jeho taška.This is his bag.
Tohle je její taška.This is her bag.
Tohle je Maryino pero.This is Mary’s pen.
Je to papoušek.It is a parrot.
Je to zelené.It is green.
Je to jejich papoušek.It is their parrot.
Je to Helenin papoušek.It is Helen’s parrot.
Ann je studentka.Ann is a student.
Sylheti jsem se naučil sám.I learned Sylheti myself.
Sylheti jsme se naučili sami.We learned Sylheti ourselves.
Sylheti se naučil sám.He learned Sylheti himself.
Sylheti se naučila sama.She learned Sylheti herself.
Sylheti se naučili sami.They learned Sylheti themselves.
Něco se děje.Something is happening.
Nic se neděje.Nothing is happening.
Může jít jeden člověk.One person can go.
Nikdo nemůže jít.No one can go.
Všichni jdou.All are going.
Někteří jdou.Some are going.
Každý může jít.Each one may go.
Každý může jít.Everyone may go.
Jak se jmenuješ?What is your name?
Jmenuji se Sandeep.My name is Sandeep.
Jsem student.I am a student.
Je velmi šťastný.He is very happy.
Oni jsou šťastní.They are happy.
Do školy jezdím autobusem.I go to school by bus.
Já nejsem John.I am not John.
Znám Johna.I know John.
Doufám, že se ti to líbí.I hope you like it.
Vzal si polovinu.He took half of it.
Vážím si svých učitelů.I respect my teachers.
nemám peníze.I don’t have money.
Přál bych si mít velký dům.I wish I had a big house.
Souhlasím s koupí tohoto vozu.I agree to buy this car.
Děkuji.Thank you.
Byli jste v Kerale?Have you been to Kerala?
Můžete mi říct o Kerale?Can you tell me about Kerala?
Líbil se vám výlet do Keraly?Did you like the trip to Kerala?
Po roce jsem se sem vrátil.I have come back here after an year.
odkud jsi šel?Where did you go from here?
Nejprve jsem jel do Bombaje.First I went to Mumbai.
Pak jsem šel do Trivandrumu.Then I went to Trivandrum.
Co jsi dělal v Bombaji?What did you do in Mumbai?
Kde jste zůstal v Bombaji?Where did you stay in Mumbai?
Zůstal jsem v Andheri.I stayed in Andheri.
Měl jsi oběd?Have you had lunch?
Dáš mi pero?Will you give me a pen?
Můžete mi dát pero?Can you give me a pen?
Dal jsi mi pero?Have you given me a pen?
Dal jsi mi pero?Did you give me a pen?
Mám rád mango.I like mango.
nemám ráda mango.I don’t like mango.
Rád jím mango.I love to eat mango.
Dostáváte nájem za tento dům?Are you getting rent for this house?
Mám nájem na tento měsíc.I have got rent for this month.
Na jaký autobus čekáte?Which bus are you waiting for?
Je to stejná kniha?Is it the same book?
Počkejte prosím, až se vrátím.Please wait till I come back.
Kde je George?Where is George?
Odešel do Kochi.He has gone to Kochi.
Jak je Georgovi?How is George?
má se dobře.He is well.
Co se stalo s Georgem?What happed to George?
Kolik vody potřebujete?How much water do you need?
Snědl jsem mango.I have eaten a mango.
Ramu snědl mango.Ramu has eaten a mango.
Ramu snědl mango.Ramu had eaten a mango.
Ramu jedl mango.Ramu has been eating a mango.
Ramu jedl mango.Ramu had been eating a mango.
Ramu jedl mango.Ramu was eating a mango.
Ramu bude jíst mango.Ramu will eat a mango.
Ramu bude jíst mango.Ramu will be eating a mango.
Jak se máte?How are you?
Jsem v pohodě.I am fine.
Můžete se tam prosím posadit?Can you please sit there?
Jakou knihu hledáte?Which book are you looking for?
Kde je škola?Where is the school?
Není to moc daleko.It is not very far.
Můžete odbočit doleva?Can you turn left?
Zahnete doprava?Will you turn right?
Musíte jít rovně.You have to go straight.
Koupil jsem si tuto knihu.I bought this book.
vrátíš se později?Will you come back later?
Jiří má rád květiny.George likes flowers.
Jedu do Německa.I am going to Germany.
Nebudu farmařit, protože jsem nemocný.I am not going to farm because I am ill.
Dorazí sem večer.They will reach here in the evening.
Čte příběh.He is reading the story.
Toto je jeho kniha.This is his book.
Vstáváte brzy ráno?Do you get up early in the morning?
Kolik je hodin?What time is it?
Odkud jsi?Where are you from?
Kde bydlíš?Where do you live?
Můžeš mi pomoci?Can you help me?
Mohu vám pomoci?Can I help you?
Kolik to bude stát?How much does it cost?
Rozumíš?Do you understand?
Mohl bys to říct znovu?Can you say that again?
Můžeš mluvit pomaleji?Can you speak slowly?
Kde najdu hotel?Where can I find a hotel?
AnoYes
NeNo
MožnáMaybe
VždyAlways
NikdyNever
SamozřejměOf course
Žádný problém.No problem.
nerozumím.I don’t understand.
Nevím.I don’t know.
Omlouvám se, neumím francouzsky.I’m sorry, I don’t speak French.
Ztratil jsem se.I’m lost.
Moje francouzština je špatná.My French is bad.
Potřebuji letenku do New Yorku.I need a ticket to New York.
Chci lístek.I want a ticket.
Uvidíme se později.See you later.
Uvidíme se zítra.See you tomorrow.
Co se děje?What’s the matter?
Co se děje?What’s happening?
Mám hlad.I’m hungry.
Mám žízeň.I’m thirsty.
Mám lístek.I have a ticket.
Zapomněl jsem.I forgot.
Gratulujeme.Congratulations.
Už musím jít.I must go now.
Pojďme.Let’s go.
Velmi dobře.Very good.
DobrýGood
ŠpatnýBad
Není špatné.Not bad.
Musím jít.I have to go.
Bydlím v DillíI live in Delhi
je mi 40 let.I am 40 years old.
Omlouvám se.I’m sorry.
Kde je kočka?Where is the cat?
kde jsou kočky?Where are the cats?
Tady je kočka.Here is the cat.
Tady jsou kočky.Here are the cats.
Je to tady.There it is.
Je tam strom.There is a tree.
Jsou tam stromy.There are trees.
Byl tam strom.There was a tree.
Byly tam stromy.There were trees.
Jak se to řekne francouzsky?How do you say it in French?
co to jeWhat is that?
To je jedno.It doesn’t matter.
Jsem unavený.I’m tired.
Je mi špatně.I’m sick.
Mám hlad.I’m hungry.
Mám žízeň.I’m thirsty.
je mi to jedno.I don’t care.
neboj.Don’t worry.
Je to v pořádku.It’s alright.
Gratulujeme.Congratulations.
Miluji tě.I love you.
Co je nového?What’s new?
Nic moc.Not much.
Jak se máte?How are you?
Jak se jmenuješ?What’s your name?
V kolik otvíráš?What time do you open?
Tady je moje kniha.Here is my book.
Mohl bys to poslat zítra?Could you send it tomorrow?
Kdy přijede autobus?When will the bus arrive?
Máte menší?Do you have a smaller one?
Máte větší?Do you have a bigger one?
Mohl bys mu prosím zavolat?Could you please call him?
Pomůžete mi odnést mou krabici?Could you help me carry my box?
Tohle jsou moje tašky.These are my bags.
Zavřete prosím okno.Please close the window.
Zastavte se prosím zde.Please stop here.
proč je to tak moc?Why is it so much?
Jsem z Německa.I am from Germany.
Kolik stojí pokoj?How much is the room?
Kolik je Vám let?How old are you?
je mi 25 let.I’m 25 years old.
Ano, trochu mluvím.Yes, I speak a bit.
Ne, nemluvím francouzsky.No, I don’t speak French.
Jak se máš?How do you do?
Mám se dobře, děkuji.I’m fine, thank you.
Uvidíme se později.See you later.
Co to znamená?What does it mean?
Jsem z Německa.I’m from Germany.
Prosím, dejte mi pero.Please give me a pen.
Děkuji.Thank you.
Promiňte.Excuse me.
Jen jednu minutu.Just one minute.
Kolik stojí letenka do Bombaje?How much is a ticket to Mumbai?
Kam jede tento vlak?Where does this train go?
Zastavuje tento autobus v Bombaji?Does this bus stop in Mumbai?
Kdy odjíždí autobus do Bombaje?When does the bus for Mumbai leave?
Kdy tento autobus dorazí do Bombaje?When will this bus arrive in Mumbai?
Jak se dostanu do Bombaje?How do I get to Mumbai?
Můžete mi říct cestu do Bombaje?Can you tell me the way to Mumbai?
Odbočit vlevo.Turn left.
Odbočit vpravo.Turn right.
přímo vpřed.straight ahead.
Máte nějaké volné pokoje?Do you have any rooms available?
Můžu se podívat do kuchyně?Can I look in the kitchen?
Mohu dostat trochu vody?May I have some water?
Ještě jednou, prosím.One more, please.
Vzali byste tento pokoj?Would you take this room?
Nemám zájem.I’m not interested.
Ok, vezmu si to.OK, I’ll take it.
Můžu dostat tašku?Can I have a bag?
Můžu použít tvůj telefon?Can I use your phone?
Kde pracuješ?What is your job?
Jak daleko je Bombaj?How far is Mumbai?
Mohl bys to napsat?Could you write this down?
co to jeWhat is this?
Máte něco levnějšího?Do you have anything cheaper?
Máš rád čaj?Do you like tea?
Jaká je nejlepší kniha?Which is the best book?
nemám ráda kočky.I don’t like cats.
Chtěl bych jet do Dillí.I’d like to go to Delhi.
Pomalu, prosím.More slowly, please.
Co to děláš?What are you doing?
Mluvíš anglicky?Do you speak English?
Je tu někdo, kdo mluví anglicky?Is there someone here who speaks English?
Mluvím hindsky.I speak Hindi.
Nemluvím hindsky.I don’t speak Hindi.
Neumím hindsky.I can’t speak Hindi.
Mluvím trochu hindsky.I speak some Hindi.
já tomu nerozumím.I don’t understand.
Mluvte pomaleji.Speak more slowly.
Přijít znovu.Come again.

Listen Audio

Improve Listening Skill in English – British Council

Improve Reading Skill in English-British Council

Improve Writing Skill in English – British Council

Improve Writing Skill in English – University of Cambridge

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *